LIFEgruppe

Et sted å høre til – der vi deler viktige ting i livet.
Et åpent hjem – for deg som setter pris på den gode samtalen.
LIFE grupper er rett og slett et mindre felleskap der alle for delta.
Vi snakker om søndagens tale og omsetter undervisningen til praktisk liv.
Motto: I gode relasjoner er gleden over å være sammen nok.