I 1998 flyttet familien til Nøtterøy og begynte etter hvert et arbeid for barna i nabolaget.

– Frisk

Oppdraget fra Gud var å bygge en sterk familie, et godt ekteskap og modellere et eksempel, som er lett å følge. Etter de hadde fått fem barn startet de møter utenfor hjemmet i 2005. Vi har holdt til på ulike steder i byen og holder nå til i et lokale midt i hjertet av Tønsberg, i Fayesgate 2.

Menigheten FRISK er til for deg som vil ha en sunn TRO og en FRISK livsstil! Sammen vil vi bringe de gode nyhetene til folket og skape nytt håp til mennesker. Vi drømmer om at livene og hjemmene våre her på jorden skal likne mer og mer på himmelen. Om du besøker menighetsfamilien vår så vil du møte en glad gjeng som liker mennesker. Her vil du kjenne deg velkommen mens du kan ha» lave skuldre» I Gudstjenestene våre bestreber vi oss på å levere aktuelle temaer som er relevante for ditt hverdagsliv.

FRISK bygger på fem viktige hensikter som gir et sunt liv. De finner vi fra Bibelen i kjærlighetsbudet og Misjonsbefalingen i Bibelen – Matteus 22:37 og Matteus 28:18.

 

På samme måte som vi har flere viktige organer i kroppen som sammen utgjør en frisk kropp.(fordøyelse, hjerne, skjelett, hjerte som slår og lunger som puster) Hvis bare en av de fungerer, vil hele kroppen bli skadelidende.Livene våre vil fungere etter hensikten når vi får balanse og innser at vi trenger hverandre. Bytter vi dekk på bilen må vi også avbalansere hjulene for ikke å få overstyring. Vi ønsker å vektlegge alle disse fem hensiktene i lik grad. Dette gir et meningsfylt og FRISKT liv.

Frelse er helse! Når vi inviterer Jesus inn i livet, har vi mulighet til å bli FRISKE i vår ånd, sjel og kropp. Gud har omsorg for hele mennesket og Han inkluderer alle.

Comments 1

  1. Richard Fossum
    Interessant.

Submit a Comment