Bedre fellesskap med Gud!

4 years ago  •  By  •  0 Comments

Bedre fellesskap med Gud

Hvis jeg ikke hører Gud snakker med meg, vil jeg aldri kunne ha ekte fellesskap med Gud. Vennskap baserer seg på toveiskommunikasjon. Den gode nyheten er:

  1. Gud snakker med deg hele tiden «Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hå» Johannes 10:27-28 N11BM
  • Når jeg får en tanke i mitt hode, hvordan kan jeg vite at den er fra Gud, djevelen eller meg selv? Det flyr jo tanker gjennom hode mitt konstant. Ja, og jeg snakker med meg selv hele tiden: Hvordan ser jeg ut? Passer det å gjøre dette nå? Kan jeg gjøre det? Nå er jeg trøtt osv. Hvordan kan jeg kjenne igjen Guds stemme, fordi ellers kan det hende at…
  • «En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i dø» Ordspråkene 14:12 og 16:25 N11BM
  1. Sjekkpunkt: Gud sier aldri noe som snakker mot bibelen som er hans ord!
    • «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.» Matteus 24:35 N11BM
    • Hvis du får en tanke at det ikke finnes håp eller aldri kan bli godtatt av Gud, så vet du at det ikke er riktig. Gud er nemlig håpets Gud og han sendte Jesus for at du skulle få tilgivelse og hå

Sjekkpunkt: Gjør det meg mer lik Jesus?

«La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»

Filipperne 2:5 N11BM

2 Kor 10:5 Vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus

Sjekkpunkt: Kan jeg dele det jeg tror Gud har sagt til meg med menighetsfamilien min?

Hvis du ikke kan dele det med noen andre av frykt for hva de skal si, så kan det hende at det ikke er Gud som har sagt det til deg. Noen ganger holder vi alt for oss selv og overbeviser oss selv om at det virkelig er Gud som har snakket til meg. Deretter går vi over til en annen taktikk: Vi overbevise andre ved å si at GUD ha sagt det. Ikke gjør denne tabben.

Sjekk også ut om det du tror Gud har talt til deg gir deg FRED og overbevisning på innsiden. Det er også et godt kjennetegn.