Død eller levende

5 years ago  •  By  •  0 Comments

Død eller levende

Vivo o muerto

Hvorfor er det slik at noen ganger synes jeg alt er vanskelig og kjemper stadig ofte og blir sliten, sur og utbrendt. Bibelen sier følgende i Galaterne 2:20 «jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.»

 

  1. Lever jeg i egen kraft?

Noen ganger skal vi greie alt selv og trenger ingen hjelp. Det er bare så vidt vi sender opp en bønn av og til. Resultatet er at kristenlivet blir vanskelig å leve fordi det leves gjennom troen på Kristus Jesus og ikke i egen prestasjon. Hadde alt fungert bare fordi jeg prøver alt jeg kan, så hadde vi ikke Gud behøvd å sende Jesus til jorden for å frelse oss.

  1. Ikke se ned på det lille

Alt starter i det lille. Tenk så liten du var da du lå i mammas mage! Det nye livet fra Gud starter akkurat på samme måte. Vi blir født på ny og får en ny motor – en ny ånd inne i oss! Der finnes all kraft og styrke til å leve hele det kristne livet ved hjelp av troen.

  1. Etter død kommer oppstandelse

Da du tok i mot Jesus som sjef i livet, sa du nei til å leve på den gamle måten du gjorde før. Du fikk et nytt liv som du nå skal leve. Det kalles å leve i ånden. Etter at du ble kristen begravet du den gamle måten å leve på og sto opp igjen til oppstandelseslivet i Kristus Jesus. Les hva det står:

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen(forenet) med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden.»                                   Romerne 6:3-7 N11BM

Visste du at dette gjør det så mye enklere å leve? Fienden går rundt som en brølende løve for å se etter om han kan stjele, drepe og sluke noen. Visste du at løver i Afrika ikke spiser døde ting? De må drepe for å spise. Hyener og gribber spiser døde ting. Derfor er det så viktig at du er død med Kristus og oppreist med han. Det gjør at du kan være død fra kritikk, sladder, baktalelse, misunnelse og alle de tingene som skaper ødeleggelse og du gir ikke djevelen rom. Da kan du heller leve i ditt nye jeg(i Kristus) å elske seg selv og sin neste.